مقالات

کانکس سرپرست کارگاه
در هر کارگاه عمرانی یا ساختمانی محلی برای دفتر رئیس پروژه یا سرپرست کارگاه در نظر گرفته می شود که معمولا این سازه نوعی کانکس با تفاوت های جزئی نسبت به دیگر سازه ها می باشد.
ادامه مطلب
کانکس تره بار
میادین میوه و تره بار از جمله محل های استفاده سازه های پیش ساخته و کانکس می باشند که در این مقاله اشاره ای به ویژگی های آنها خواهیم داشت.
ادامه مطلب
کانکس انتشاراتی
نوعی از کانکس با کاربری انتشاراتی وجود دارد که معمولا در محوطه سازمان ها نصب می گردد. این محصول دارای ویژگی هایی است که در ادامه به برسی آن خواهیم پرداخت.
ادامه مطلب
کانکس دندانپزشکی
استفاده از کانکس جهتدرمانگاه دندان پزشکی از جمله کاربری های سازه های پیش ساخته بخصوص در مناطق روستایی کم جمعیت می باشد که در ادامه این مطلب به تشریح مختصری در باره آن خواهیم پرداخت.
ادامه مطلب
کانکس آکوستیک
نوعی کانکس وجود دارد که در آنها مهمترین مسئله بحث صدا وو آکوستیک بودن آن بوده که در ادامه این مطلب به ویژگی های آن پرداخته ایم.
ادامه مطلب
کانکس کودک
نوعی از کانکس وجود دارد که مانند یک خانه کوچک برای بازی کودکان طراحی و تولید می شود که به کانکس خانه کوچک نامیده می شود. این محصول توسط گروه مهندسین راه کوشش طراحی و تولید می گردد.
ادامه مطلب
کانکس کتابفروشی
کانکس کتابخانه و کیوسک های عرضه کتب دانشگاهی یا محصولات فرهنگی از جمله سازه هایی است که توسط گروه مهندسین راه کوشش طراحی و تولید می گردد.
ادامه مطلب
کانکس آرایشگاه
در مکان های عمومی و ترمینال های خروجی معمولا کیوسکی تحت عنوان کانکس آرایشگاه نصب می گردد که در این مطلب به تشریح ویژگی های آن پرداخته ایم.
ادامه مطلب
کانکس نانوایی
کانکس نانوایی و کیوسک های عرضه نان های سنتی از جمله محصولات طراحی و تولید شده توسط گروه مهندسین راه کوشش می باشد.
ادامه مطلب

تمامی حقوق محفوظ است