مناقصه خرید کانکس

مناقصه خرید کانکس

مناقصه خرید کانکس
اشتراک گذاری :

مناقصه خرید کانکس یکی از راهکار ها برای خرید کانکس و تجهیزات با تعداد بالا می باشد تا قیمت ها بصورت رقابتی اعلام گردد و خریدار کالا های مورد نظر خود را که با تعداد زیاد است به بهترین قیمت خریداری نماید.
از نکات مهم برای برگزاری مناقصه خرید کانکس تعین تعدا ، ابعاد و مشخصات فنی به همراه شرایط کاری می باشد.تنها با مشخص کردن این موارد است که شرکت کنندگان می توانند برآورد دقیقی از قیمت و زمان کار ارائه کنند.در بعضی موارد دیده شده که برگزار کننده مشخصات فنی دقیقی اعلام نکرده و فقط بصورت کلی تعداد و ابعاد را مشخص کرده و بعد از باز کردن پاکت های اعلام قیمت با قیمت های بسیار متنوعی روبرو شده که تصمیم گیری را غیر ممکن ساخته است.از دیگر موارد مهم در این زمینه زمان و محل اجرا می باشد که می بایست در هنگام انتشار آگهی مناقصه خرید کانکس این شرایط نیز در آن ذکر شود
محل ساخت یا احداث جز ، موارد بسیار مهم و تاثیرگزار بر قیمت اعلام شده توسط شرکت کنندگان است زیرا بسیاری از پروژه ها در خارج شهر و شهر های دور و همچنین در شرایط سخت آب هوایی یا جاده های کوهستانی می باشد که این خود هزینه های اجرا را تحت تاثیر قرار داده،هزینه هایی مانند حمل مصالح مورد نیاز ، هزینه های اسکان پرسنل ، هزینه حق ماموریت و نظارت که در تولید کانکس جز آیتم های مهم بشمار می روند.از این رو بر گزار کننده مناقصه خرید کانکس می بایست محل اجرای پروژه و شرایط آن را جز به جز در آگهی خود شرح داده و زمان تولید یا تحویل کار را تعیین نماید که این زمان همان حداکثر زمانی است که کارفرما برای این کار در نظر گرفته و طبق آن مجری کانکس می بایست کار را تحویل دهد.
ضمانت اجرای کار و حسن انجام کار نیز جز مواردی است که می بایست در زمان انتشار آگهی مناقصه خرید کانکس از طرف برگزار کننده تعین و اعلام گردد.ضمانت معمولا بصورت اوراق بهادار بانکی و یا گاها مبالغ نقدی جهت شرکت در مناقصه بوده و تضمینی بر این است که شخص برنده کار را انجام داده و بعد از برنده شدن در مناقصه از اجرای آن سر بازنزند زیرا برگزاری مناقصه خود دارای هزینه ها و ایجاد هماهنگی های مربوط به خود بوده و در زمانی که محدودیت زمانی نیز وجود داشته باشد برگزاری مناقصه مجدد مقدور نبوده ، از این رو هنگام برگزاری از شرکت کنندگان ضمانتی بصورت سفته یا مبالغ نقدی در یافت و پس از اتمام مناقصه به آنها بازگشت داده می شود.
نکته آخر در باره مناقصه خرید کانکس اینکه آگهی برگزاری می بایست از طریق روزنامه های پر تیراژ و یا پایگاه های اینترنتی معتبر انتشار عمومی داده و نام و مشخصات برگزار کننده به همراه اطلاعات کامل مناقصه و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در آن اعلام گرددتا واجدین شرایط به موقع از برگزاری آن باخبر و اقدام نمایند.

گروه مهندسین راه کوشش - کانکس راکو

تمامی حقوق محفوظ است